Par mums

Par mums

Biedrība dibināta 2011.gadā 21.jūnijā.
Tā kā biedrība “r.a. “Siltumnīca”” ir reģistrēta Krimuldas pagastā, tās primārais mērķis ir uzlabot Siguldas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti ar uzsvaru uz reģiona iedzīvotājiem, vienlaikus palīdzot uzlabot ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīves kvalitāti, kam tuvi biedrības darbības mērķi.

Biedrība aktīvi strādā uz jauniešu un ģimeņu iesaisti biedrības aktivitātēs, lai stiprinātu Latvijas sabiedrību. Iepriekš realizētie projekti ir parādījuši, ka Siguldas novada iedzīvotāji ir gatavi iesaistīties aktivitātēs, ja tās ir viņiem pievilcīgas un saprotamas. Redzam, ka, uzlabojot iedzīvotāju iespējas līdzdarboties dažādos līmeņos, tiks veicināta sabiedrības līdzdalība rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos. Vēlamies sabiedrībai radīt pārliecību par viņu spējām iesaistīties sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā ar mērķi stiprināt Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, kā arī veicināt sociālo atbildību, sadarbību un solidaritāti sabiedrībā.

Biedrība “r.a. “Siltumnīca”” ir iesaistījusies Siguldas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes darba grupā, Siguldas Kultūras konsultatīvajā padomē, pievienojusies Iekšlietu ministrijas un NVO/MK sadarbības memorandiem.

Par mums

Misija:

Biedrība "r.a. "Siltumnīca"" ir kopiena, kur augt radošām idejām, Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Vīzija:

Līdz 2027.gadam vēlamies kļūt par stabilu partneri valsts iestādēm, t.s. Izglītības un zinātnes ministrijai un Labklājības ministrijai. Vēlamies, lai cilvēki mūsu biedrību atpazīst un tā ir atpazīstama pēc aktivitāšu virzieniem. Kā arī vēlamies, lai sabiedrībai biedrība asociējas ar mērķi darboties iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Mērķis:

Pārstāvēt Siguldas novada iedzīvotāju intereses un veidot dialogu ar valsts un pašvaldību iestādēm, iesaistoties lēmumu pieņemšanā, kas prioritāti sekmētu Siguldas novada un pēc tam visas Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Darbības virzieni:

 • Veicināt personu radošās aktivitātes un izpausmes viņu un apkārtējo dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 • Veicināt un atbalstīt bērnu un jauniešu aktivitātes un izpausmes;
 • Veicināt iedzīvotāju pilsoniskās apziņas pilnveidošanu un sabiedrisko aktivitāti;
 • Veicināt nacionālās identitātes saglabāšanu multikulturālas sabiedrības apstākļos;
 • Veicināt un līdzdarboties vides aizsardzības sistēmas stiprināšanā
 • Veicināt NVO nozares atpazīstamību Latvijā.

Statūti (PDF)

 

Biedrības "r.a. "Siltumnīca""gada pārskats 2021

Biedrības "r.a. "Siltumnīca""gada pārskats 2020

Biedrības "r.a. "Siltumnīca""gada pārskats 2019

Biedrības "r.a. "Siltumnīca""gada pārskats 2018

Biedrības "r.a. "Siltumnīca""gada pārskats 2017

Biedrības "r.a. "Siltumnīca""gada pārskats 2016

 

 

Pievienojieties mūsu komandai!

Siltumnīca ir atvērta organizācija, pievienoties var ikviens, kurš vēlas iesaistīties aizraujošā piedzīvojumā, lai:

 • realizētu savas idejas;
 • rakstītu un īstenotu projektus;
 • piedalītos organizācijas darbā un organizētu pasākumus;
 • piedalītos padomes sēdēs;
 • aizstāvētu savas kopienas intereses un piedāvātu risinājumus;
 • veicinātu sabiedrības iesaistīšanos nozīmīgu jautājumu risināšanā.

Ja vēlaties iesaistīties mūsu biedrībā, lai sniegtu ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes un Latvijas nākotnes uzlabošanā, aizpildiet pieteikuma formu un sūtiet uz e-pastu: info@rasiltumnica.lv

Pieteikuma forma

 

Biedrības informatīvais atbalstītājs: Latviesi.com