Jaunumi Jaunumi 13.06.2022

Apstiprināts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma" projekts "Policijas darbs multikulturālā vidē: stereotipu mazināšana"

Projekta mērķa grupas raksturojums - mērķa grupu veido divas grupas: mazākumtautību jaunieši, kas pārstāv dažādas kultūras Latvijā, un no otras puses tie ir policijas darbinieki. Jaunieši tiek izvēlēti kā aktīvākā sabiedrības daļa, kas potenciāli var visbiežāk saskarties ar policijas darbiniekiem.

Apstiprināts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma" projekts "Policijas darbs multikulturālā vidē: stereotipu mazināšana"

Pamatideja ir rast iespēju šīm divām grupām komunicēt, iepazīt un izprast gan dažādu kultūru specifiku, gan policijas darba specifiku.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta otrā daļa noteic, ka “Valsts pārvalde savā darbībā ievēro cilvēktiesības.” Šī paša panta sestā daļa noteic  “Valsts pārvalde savā darbībā pastāvīgi pārbauda un uzlabo sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tās pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā.”

Realizējot projektu tiks veidota diskusija starp ekspertiem, policijas darbiniekiem un dažādu kultūru pārstāvjiem. Tas radīs iespēju konstatēt aktuālos stereotipus. Šīs zināšanas tiks izmantotas, lai izstrādājot ekspertu publikācijas, tiktu rasti teorētiski un praktiski risinājumi stereotipu mazināšanai attiecībā uz dažādu kultūru pārstāvjiem.

Pēc projekta realizācijas plānots tā rezultātus iesniegt Iekšlietu ministrijai Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju Sadarbības memoranda ietvaros ar aicinājumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti mazinot stereotipus Valsts policijas darbā.