Jaunumi Jaunumi

Aicinām pieteikties nometnei "Pagaršo Latviju"

Aicinām pieteikties radošai un garšīgai vasaras nometnei, kas norisināsies jūlijā Vestienā.

  • Nometnes norises laiks: 22.07.2024 – 28.07.2024
  • Nometnes dalībnieku skaits: 15 ārvalstīs dzīvojošie Latvijas bērni/ jaunieši un 15 bērni/jaunieši no Latvijas.
  • Nometnes dalībnieku vecums: 10 – 18 gadi.
  • Nometnes norises vieta: Vestienas muiža, Ezera iela 1, Vestiena, Vestienas pagasts, Madonas novads.
Aicinām pieteikties nometnei "Pagaršo Latviju"

Dalības maksa: Dalībniekiem nometne ir bezmaksas. Visus ar nometnes organizēšanu saistītos izdevumus finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Izmaksas: Nometnes dalībnieku nokļūšanu no dzīvesvietas līdz nometnes norises vietai un atpakaļ, kā arī dalībnieka veselības (ceļojuma) apdrošināšanu uz nometnes laiku, organizē un finansē dalībnieku vecāki.

 

Dalībnieki var piedalīties ne vairāk kā vienā Sabiedrības integrācijas fonda finansētā nometnē gadā.

Dalībnieku dalība programmā ir jānodrošina 100% apmērā.

 

Nometnes galvenais mērķis ir saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti.

Paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks. Bērniem, darbojoties ēst gatavošanas nodarbībās, izklaidēs un diskusijās, tiks piedāvātas aktivitātes, kas veicinās jaunu draudzību veidošanos, stiprinās saikni ar Latviju un tās tradīcijām. Dalībnieki iepazīs Latvijas gadskārtu tradīcijas un nereti interesantos ēdienu salikumus latviešu virtuvē. Nometnes programmā iekļautas ne tikai ēst gatavošanas nodarbības, bet arī radošās darbnīcas, rotaļas un vienas dienas ekskursija Madonas novadā. Nometnes dalībnieki piedalīsies arī “Slikto manieru tējas dzeršanas pēcpusdienā” un dosies naksnīgā pastaigā mēness gaismā ar uzdevumiem.

Dalībniekiem arī būs iespēja iepazīties ar latviešu tradīcijām virtuvē, pašiem gatavot un eksperimentēt ar Latvijas tradicionālajām garšām un paņemt līdzi šo piedzīvojumu, lai turpinātu izbaudīt, eksperimentēt un iepazīstinātu citus.

Visas nedēļas garumā interesentiem būs iespēja sekot līdzi nometnē piedzīvotajam īsā nometnes video dienasgrāmatā.

 

Pieteikšanās LATVIJAS DIASPORAS DALĪBNIEKIEM:

Lai pieteiktos nometnei, sūtiet pieteikumu uz e-pastu info@rasiltumnica.lv , norādot sekojošu informāciju par dalībnieku: vārds, uzvārds, vecums, valsts un pilsēta, kurā dzīvo, valodu zināšanas līmenis.

 

Pieteikšanās LATVIJĀ DZĪVOJOŠAJIEM DALĪBNIEKIEM:

Tā kā potenciālo dalībnieku skaits nometnē katru gadu ir ļoti liels, bet paredzētais dalībnieku skaits ir 15 dalībnieki, rīkojam konkursu. Lai piedalītos konkursā, lūdzu, līdz 29.februārim, iesūtiet šādu informāciju par dalībnieku: vārds, uzvārds, vecums, pilsēta, kurā dalībnieks dzīvo un OBLIGĀTI DALĪBNIEKA MOTIVĀCIJU PIEDALĪTIES NOMETNĒ, kā arī, kas ir tas, ko dalībnieks sagaida no nometnes. Šo informāciju var uzrakstīt (sūtīt video formātā, ja ir tāda vēlme) pats dalībnieks, kā arī var palīdzēt kāds no vecākiem.

 

Izvērtējot pieteikumus, priekšrocība tiks dota tiem dalībniekiem, kuru ekspektācijas par nometni visvairāk atbildīs mūsu projekta pieteikumā minētajam mērķa grupas aprakstam, kā arī dalībnieki tiks izvēlēti no dažādām Latvijas vietām, dažādiem vecumiem, tādā veidā mēģinot nodrošināt pēc iespējas lielāku dalībnieku dažādību.

Rezultātu paziņošana par uzņemšanu nometnē – līdz 8.martam.

 

Nometni finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas Valsts budžeta līdzekļiem.